News

Emoji orsakar huvudbry: Juridiskt bindande eller inte?

Ska "positiva" emoji tolkas som att man gått med på något? Det är en allt hetare fråga för världens domstolar, men någon gemensam hållning finns ännu inte.