News

Trimma bilen med Gameboy

Kan du inte bestämma dig om du är en spelnörd eller motornörd finns lösningen i Turbo XS kit som låter dig koppla din Gameboy Advance till bilen för att läsa av information.
Bild: