News

Teve sände nödsignal

En signal på ett nödfrekvensband i USA ledde till att ett räddningspådrag slutade hemma i en lägenhet i Oregon. Signalen kom från en platt teve från Toshiba.
Bild: