News

Mp3-automaterna är här

Ladda ner hitsen till din mp3-spelare på järnvägsstationen? Det verkar bli verklighet i och med Inspired Broadcast Networks satsning. Först i London.
Bild: