News

Mer piratradio åt folket!

Jens of Sweden har lämnat in en ansökan till Post- och Telestyrelsen om att göra FM-sändare med kort räckvidd lagliga. Görs ett undantag för svaga FM-sändare går det återigen att köpa FM-sändare i svenska butiker.
Bild: