News

Den religiösa telefonen

Om du är praktiserande muslim har du en hel del åtaganden att inte missa i form av böner. Men det är också viktigt att du vänder dig åt rätt håll när du ber. Från Dubai kommer därför telefonen Ilkone som hjälper dig med en hel del av detta.
Bild: