News

Nästa år kommer teven i mobilen.

I Kina kan du förhoppningsvis redan nästa år börja kolla på teve i mobilen. 60 minuter analoga tevesändningar ska NEC N940 klara av på en laddning.
Bild: