News

Ny digitalradiomottagare i Sverige

Interaq meddelar idag att de lanserar en ny DAB-mottagare (digitalradiomottagare) i Sverige. Även om produkten inte i sig är ny är den ny på den svenska marknaden.
Bild: