News

I’m_on_the_road_again.mp3

Hur förena en 50-årskris med stort teknikintresse? Genom en Harley Davidson-mp3-spelare speciellt anpassad för dina åkturer förstås.
Bild: