News

M3 testar Sony Ericson T630

M3 har lagt vantarna på ett hett exemplar av T630 och kan presentera en hel del ingående information om nästkommande storsäljare från Sony Ericsson.
Bild: