News

Ladda ner mp3-filer i telefonkiosken

Ett sätt att komma på fot med de förlusttyngda telefonkioskerna kan vara att erbjuda mp3-filer till försäljning i kioskerna. Det är något som British Telecom har planer på.
Bild: