News

Den portabla mikrovågsdopplerradarn

Bli bättre på valfri sport som innebär någon form av sving med hjälp av en plastig liten dopplerradar.
Bild: