News

Ipod gratis till studenter

1650 studenter vid Duke university i USA får en Ipod på 20 gigabyte lagom till att terminen drar igång. Anledningen? Ett pilotprojekt för att inspirera till mer teknikanvändning på universitetet.
Bild: